ÚvodTémata poradny › Musím podle nové legislativy měnit společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu u s.r.o. Notářským zápisem?

Musím podle nové legislativy měnit společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu u s.r.o. Notářským zápisem?

Ne vždy je to nutné! Doporučujeme podívat se do platného (plného) znění Společenské smlouvy nebo Zakladatelské listiny, zda obsahují:

  1. firmu (název) společnosti
  2. předmět podnikání nebo činnosti společnosti
  3. určení společníků s uvedením jména a bydliště nebo sídla
  4. určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů
  5. výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly
  6. výši základního kapitálu
  7. počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

 

Výše modře označené body jsou ty, které byste mohli mít v rozporu s ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích.
Společnosti, kde je účasten jeden jednatel a jeden společník a nejsou založeny více jak před cca 8-10 lety, by mohly mít již v Zakladatelské listině pořízené Notářským zápisem uveden i počet jednatelů. A má se za to, že podíl společníka je základní. Nemáte-li některá další ustanovení listiny v rozporu, není v tomto případě nutné je (nechcete-li cíleně na společnosti provést změnu např. sídla mimo obec, změnit počet jednatelů nebo doplnit předměty podnikání…) přizpůsobovat novým ustanovením a pořizovat o tomto za nemalé peníze Notářský zápis.
U společností založených  více společníky platí viz. výše, jen doporučujeme doplnit do společenské smlouvy, že s podíly nejsou spojena žádná zvláštní práva, že se jedná o podíly základní a na podíly nebyly vydány kmenové listy.
Tyto úpravy provede jednatel společnosti a zašle do Sbírky listin. Tímto splníte povinnost listiny přizpůsobit, novému zákonu se jako celku nepodřizujete. Společnosti založené před 1. 1. 2014 mají možnost podřídit se novému zákonu jako celku 2 roky od nabytí účinnosti zákona – tedy do 31. 12. 2015, a to formou Notářského zápisu. .

Pomohla vám tato rada? Sdílejte ji, třeba pomůže i někomu dalšímu. Děkujeme
Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!