ÚvodTémata poradny › Založení 100 eurové s.r.o. versus založení "klasické" s.r.o.

Založení 100 eurové s.r.o. versus založení "klasické" s.r.o.

Založení 100 eurové s.r.o. versus založení „klasické“ s.r.o.

Dne 7. 6. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

Na tento zákon se vcelku dlouho čekalo, protože měl snížit náklady na založení nově vznikající společnosti. To se stalo, ale jde pouze o finanční úsporu u tzv. „100 eurové s.r.o.“(kdy zakladatelské právní jednání o založení společnosti s ručením omezeným bude obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, tzn., že se nemůže odchýlit od zákonné úpravy).

Co tedy v praxi znamená 100 eurová společnost?

Chcete-li zakládat s.r.o. s jedním společníkem (majitelem), doporučujeme tuto variantu s.r.o. zvolit. V celku se pro vás nic od „klasické“ s.r.o. (tak, jak jsme ji znali dosud) nemění. Ano, nemůžete se odchýlit od zákonné úpravy, nemůžete si zvolit jiný druh podílu než základní, nemůžete vydat kmenové listy…  Tudíž na této formě s.r.o. lze jen ušetřit, i když administrativně je založení takové s.r.o. stejně náročné.

Zvažujete-li založení s.r.o. s více společníky (majiteli), je potřeba tuto formu založení s.r.o. zvážit.  Protože se společenská smlouva nemůže odchýlit od litery zákona, jsou touto formou založení společníci omezeni. Např.:

- každý společník může mít jen jeden podíl a jeden druh tohoto podílu; u „klasické“ s.r.o. je možné více druhů i více podílů

- všechny podíly jsou spojeny se stejnými právy a povinnostmi; u „klasické“ s.r.o. může připustit více druhů s různými právy

- společníci nemají ke svým podílům předkupní právo; u „klasické“ s.r.o. se toto právo může zakotvit

- po smrti nebo zániku společníka přechází podíl na dědice nebo právního nástupce; u „klasické“ s.r.o. může společenská smlouva toto vyloučit

- spol. smlouvu lze měnit jen dohodou všech společníků; u „klasické“ s.r.o. se může stanovit, že o změně spol. smlouvy rozhoduje valná hromada – pak není vždy nutný souhlas všech společníků

- zrušení společnosti – pouze dohodou všech společníků; u „klasické“ s.r.o. je možno stanovit, že o tomto rozhoduje valná hromada, tudíž pak stačí 2/3 všech společníků

… atd.

Jak z výše uvedeného vyplývá, společenská smlouva obsahující jen povinné náležitosti stanovené zákonem může mít pro fungování společnosti řadu důsledků, které musí společníci zvážit.

 Potřebujete poradit? Kontaktujte nás…

Pomohla vám tato rada? Sdílejte ji, třeba pomůže i někomu dalšímu. Děkujeme
Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!