ÚvodTémata poradny › Založení a.s. – dualistický a monistický systém vnitřní struktury

Založení a.s. – dualistický a monistický systém vnitřní struktury

Do 31.12.2013 bylo možné založit a.s. pouze s jasně danou vnitřní strukturou – tedy zvolit představenstvo (statutární orgán) a dozorčí radu (kontrolní orgán) a vybrat si model buď tzv. anglosaský  (kdy valná hromada – akcionáři volili a odvolávali jak členy představenstva, tak členy dozorčí rady) nebo německý (kdy valná hromada – akcionáři volili a odvolávali dozorčí radu a dozorčí rada volila a odvolávala členy představenstva). Nově lze od 1. 1. 2014 zvážit, zda chcete u zakládané a.s. zvolit dualistický nebo monistický systém vnitřní struktury. Pojďme se na ně blíže podívat:

Dualistický systém – na tento model vnitřní struktury byly automaticky převedeny všechny akciové společnosti založené do 31.12.2013. Dualistický systém je prakticky totožný s původní strukturou založených a.s. před 1.1.2014 – má představenstvo a dozorčí radu. A možné je opět i to, že představenstvo volí a odvolává valná hromada, pokud ve stanovách nebudete mít uvedeno, že představenstvo volí a odvolává dozorčí rada. Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo 3 členy (počet členů není omezen). Nově tedy může být představenstvo pouze jednočlenné (do 31.12.2013 to šlo jen za předpokladu, že společnost měla jediného akcionáře, v případě více akcionářů muselo být představenstvo minimálně tříčlenné). Funkční období představenstva je 1 rok, neurčí-li stanovy jinak a svolává se min. 1x ročně. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada a neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy (počet členů není omezen). Stanovy tedy mohou určit i jen 1 člena dozorčí rady. Funkční období dozorčí rady, není-li stanovami určeno jinak, jsou 3 roky a svolává se min. 1x ročně. Člen představenstva nemůže současně vykonávat funkci v dozorčí radě a naopak.
U dualistického systému vám tedy do orgánů společnosti mohou postačit pouze dvě osoby. Jedna osoba společnost řídí, druhá ji kontroluje.  

Monistický systém – tento model vnitřní struktury zakládané a.s. má místo představenstva statutárního ředitele nebo jiný orgán společnosti s obdobnou působností.
Místo dozorčí rady má tří člennou správní radu nebo pouze předsedu správní rady, anebo jiný orgán s obdobnou působností.

Statutární ředitel -  volí jej a odvolává správní rada, náleží mu obchodní vedení společnosti. Na postavení statutárního ředitele se přednostně použijí ustanovení zákona o představenstvu.

Správní rada – neurčí-li stanovy jinak, může být i jednočlenná (počet členů však není omezen), volí a odvolává ji valná hromada - akcionáři, svolává se jednou za dva měsíce.
Důležitým prvkem tohoto modelu je fakt, že statutární ředitel může být současně i předseda správní rady.

Výklad některých paragrafů vztahujících se k modelu akciové společnosti v monistickém systému je však poněkud složitý. Jak bude tento model fungovat a jak se v České republice uchytí, ukáže až čas.

Pomohla vám tato rada? Sdílejte ji, třeba pomůže i někomu dalšímu. Děkujeme
Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!