ÚvodTémata poradny › Zápis společnosti do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře

Zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře

Ministerstvo spustilo online zápisy do obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti v rámci programu elektronizace justice spustilo novou aplikaci, která umožňuje notářům provádět online zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. Náběh aplikace v  již existujícím informačním systému probíhal od začátku května 2015. Zapojením notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů se celý proces zápisu do veřejných rejstříků výrazně zjednoduší, zrychlí a bude dokonce i levnější. Od 1. května je totiž v účinnosti novela snižující soudní poplatky u zápisů prováděných notáři i o několik tisíc korun.

 Za provedení zápisu si notář účtuje poplatek 300 korun plus DPH, za sepsání notářského zápisu, kterým se osvědčí splnění podmínek pro zápis, 1 000 Kč plus DPH. Účastníci rejstříkového řízení, kteří dají přednost zápisu u notáře, nicméně zaplatí v konečném součtu výdajů méně, protože soudní poplatky budou nižší než u rejstříkového soudu. Například poplatek za založení (první zápis) akciové společnosti činí u notáře 8 000 korun, zatímco u soudu 12 000 korun. Stejně tak vyjde levněji i založení společnosti s ručením omezeným (první zápis), kde soudní poplatek u notáře je 2 700 korun, u soudu 6 000 korun. V případě provádění změn nebo doplnění zápisu zaplatí účastník řízení u notáře 1 000 korun, u soudu 2 000 korun. Soudní poplatky za zápis do veřejných rejstříků, jež de facto představují příjmy státního rozpočtu, odvede notář rejstříkovému soudu.      

 

 Kromě obchodního rejstříku budou moci notáři provádět přímé zápisy i do dalších veřejných rejstříků:

 • spolkového rejstříku, do kterého se zapisují zejména spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky, zahraniční spolky vyvíjející činnost na území České republiky a další;

 • nadačního rejstříku, do kterého se zapisují nadace a nadační fondy;

 • rejstříku ústavů, do kterého se zapisují ústavy;

 • rejstříku společenství vlastníků jednotek, do kterého se zapisují společenství vlastníků jednotek;

 • rejstříku obecně prospěšných společností, do kterého se zapisují obecně prospěšné společnosti

                    


 

Již od 1. 1. 2014 obsahuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, možnost, aby vedle rejstříkových soudů prováděli přímé zápisy do obchodního rejstříku ohledně obchodních společností a družstev také notáři. Na tuto úpravu nicméně nenavazovala úprava v zákoně o soudních poplatcích, a tak notáři reálně neměli možnost přímé zápisy provádět.
 
K 1. 5. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 87/2015 Sb., který výše zmíněný nedostatek odstraňuje, a stanoví výši soudních poplatků za zápisy prováděné notářem a způsob jejich výběru.
 

 V jakých případech mohou notáři provádět zápisy?

Notáři mohou provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku pouze za následujících podmínek:

  • zapisované skutečnosti musí mít vždy podklad v podkladovém notářském zápisu (tj. notář např. nemůže provést zápis změny jednatele, o kterém rozhodne valná hromada a o rozhodnutí nebude pořízen notářský zápis, neboť jej zákon nevyžaduje),
  • podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby,
  • notáři byly předloženy všechny listiny, které je nutné za účelem zápisu do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit, a
  • osoba oprávněná k podání návrhu na zápis o to požádá.

Zápis do obchodního rejstříku může provést pouze ten notář, který sepsal podkladový notářský zápis, případně všechny podkladové notářské zápisy (pokud jich je více), jakož i notářský zápis o osvědčení. Jiný notář provést zápis nemůže.
 
V případě, že mají být některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis, provede notář zápis do veřejného rejstříku pouze v případě, že je jejich uskutečnění osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku – tedy tzv. notářským zápisem o osvědčení.

Bude notář skutečně levnější?

Za provedení zápisu do obchodního rejstříku si budou notáři účtovat poplatek ve výši 300 Kč. Dále notář vybere i soudní poplatek, který odvede státu, přičemž soudní poplatky jsou v tomto případě významně nižší.

 
Tab.: Výše soudních poplatků
 

Úkon

Rejstříkový soud

Notář

Prvozápis akciové společnosti

12.000 Kč

8.000 Kč

Prvozápis společnosti s ručením omezeným

6.000 Kč

2.700 Kč

Změna zapisovaných údajů

2.000 Kč

1.000 Kč


V této souvislosti je třeba ale upozornit, že tzv. notářský tarif stanoví vyšší minimální částku za notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku (takový notářský zápis bude stát vždy minimálně 4.000 Kč). V některých případech navíc bude zapotřebí též notářský zápis o osvědčení, což může cenu opět navýšit (podle sazebníku bude za takový notářský zápis účtována částka 1.000 Kč).
 

 

 

Pomohla vám tato rada? Sdílejte ji, třeba pomůže i někomu dalšímu. Děkujeme
Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!